ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/PFRON/PF/2015

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Stowarzyszenie SPOZA stosując zasadę uczciwej konkurencji zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy, który przeprowadzi usługi w ramach projektu „Przystań, przyjazny mikroświat, przyjazny świat”, realizowanego na terenie województwa mazowieckiego, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na podstawie Umowy nr ZZO/000207/07/D z dnia 14.05.2012 roku.

 

© 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%