Jakie są najważniejsze cele działalności SPOZA?

Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia SPOZA jest tworzenie przyjaznych warunków wzrostu, rozwoju i życia dzieciom, młodzieży i dorosłym z problemami emocjonalnymi oraz pomoc osobom niepełnosprawnym w pokonywaniu barier psychicznych i społecznych związanych z niepełnosprawnością.

Aktywnie pomagamy osobom niepełnosprawnym w zdobyciu umiejętności, które pozwolą zwiększyć ich samodzielność w różnych obszarach życia. Oferujemy szerokie spektrum wsparcia (poradnictwo zawodowe, edukacyjne, psychologiczne, prawne i socjalne) oraz treningi umiejętności osobistych i społecznych.

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%