Mądra aktywizacja. Skuteczny model aktywizacji społecznej i zawodowej osób z zaburzeniami ...

Stowarzyszenie SPOZA oraz Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy serdecznie zapraszają na seminarium pt. „Mądra aktywizacja. Skuteczny model aktywizacji społecznej i zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi“, które odbędzie się dnia 14 grudnia 2015 w Warszawie.
Chcemy zastosować zasadę „dzielimy się tym, co mamy“ i pokazać naszą pracę. Zapraszamy specjalistów zajmujących się aktywizacją społeczną i zawodową, osoby projektujące wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i innych grup zagrożonych wykluczeniem, pracowników socjalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby zainteresowane tematyką.
Poradnia Stowarzyszenia SPOZA dla osób z niepełnosprawnościami działa od 2008 roku. W tym czasie wiele nauczyliśmy się, wypracowaliśmy skuteczną metodę aktywizacji społecznej i zawodowej, którą można adaptować dla potrzeb osób z różnych grup. Wśród beneficjentów naszego wsparcia zdecydowaną większość stanowią osoby z różnymi zaburzeniami psychicznymi. Dzięki pracy z nimi wzrosła ich samodzielność, zdobywają i utrzymują pracę. W tym roku została osiągnięta „efektywność zatrudnieniowa“ na poziomie aż 50% wśród osób młodych, wśród pozostałych grup wiekowych 30-40%. Znaczna część osób utrzymuje pracę.
Omówione zostaną praktyczne strony organizowania i prowadzenia wsparcia oraz przedstawione nowe trendy w tym zakresie (podejście oparte na Otwartym Dialogu).
Seminarium odbędzie się 14 grudnia 2015 (poniedziałek) w godz. 11-15 w Sali Obrad Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, al. Solidarności 90, Warszawa.
Udział w seminarium jest bezpłatny. Seminarium jest współfinansowane ze środków Wojewody Mazowieckiego.
Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać na adres e-mail:konferencja@spoza.org.pl
Dodatkowe informacje: 511 984 794 lub e-mail:konferencja@spoza.org.pl

Pobierz formularze zgłoszeniowe:
  

 

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%