Rozstrzygnięcie zapytanie ofertowe nr 2/PFRON/PF/2016

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie SPOZA projektu „Przystań - przyjazny mikroświat, przyjazny świat”, realizowanego na terenie województwa mazowieckiego, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, Stowarzyszenie SPOZA informuje, że zamyka konkurs ofert bez dokonania wyboru Wykonawcy.

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%