W związku z byciem rodzicem

Głównym celem projektu „W związku z byciem rodzicem” - systemowa pomoc rodzinom w kryzysie jest wsparcie par z małymi dziećmi, przeżywających kryzys. Wsparcie terapeutyczne rodziców to ważny element profilaktyki rozwodów lub rozstań, poważnych kryzysów związku i dysfunkcji w rodzinach, w których pojawiło się dziecko. Jest to zatem sposób na zapobieganie cierpieniu, problemom i utrudnieniom w rozwoju dzieci przychodzących na świat w rodzinach osób, które jako dzieci same doświadczyły braku optymalnej opieki rodzicielskiej i są tym samym bardziej narażone na bezradność i stres związany z wychowywaniem własnych dzieci. Uważamy, że wspieranie rodziców jest w wielu przypadkach najlepszym sposobem wspierania dzieci.
Projekt jest współfinansowanym ze środków dotacji Wojewody Mazowieckiego.

W ramach projektu prowadzimy: 1. Terapię par
dla

    rodziców jednego lub więcej dzieci w wieku poniżej 7 lat
    par, w których istnieją kłopoty z porozumiewaniem się, zagrożenie rozwojem destrukcyjnych konfliktów i rozpadu związku
    par, które obawiają się, że ich relacja niekorzystnie wpływa na ich dziecko

Dla każdej pary przewidujemy maksimum 8 sesji. Każda sesja będzie trwała 1.5 godz., sesje odbywają się co 1-2 tygodnie, między wrześniem a grudniem 2014 roku. Sesje prowadzone są przez wykwalifikowanych psychoterapeutów, z doświadczeniem w prowadzeniu terapii par i rodzin.

Terapia pary odpowiada na konkretne problemy danej rodziny i daje miejsce na ich rozwiązywanie – w trakcie sesji i pomiędzy nimi. Terapia daje możliwość spotkania osób, którym trudno rozmawiać i stwarza warunki do mówienia i słuchania, terapeuta par bywa tłumaczem dla osób, którym trudno odnaleźć wspólny język. W ten sposób terapia może umożliwić parom, które „zerwały lub nie podjęły negocjacji” w obliczu różnych zmian w rodzinie, również tej, jaką jest pojawienie się dziecka – powrót do nich, rozmowę o tym, czym dla każdego jest ta nowa sytuacja, jakie każde z małżonków ma doświadczenie bycia dzieckiem itd. W rezultacie terapia pary może pomóc ochronić związek i rodzinę, a więc może być też profilaktyką szeroko pojętego zdrowia dzieci, przychodzących na świat w tych rodzinach.

2. Konsultacje dla rodziców
W konsultacjach rodzicielskich, dotyczących trudności dzieci mogą brać udział:

    rodzice jednego lub więcej dzieci w wieku poniżej 7 lat
    pary, które potrzebują specjalistycznego wsparcia rodzicielskiego

Cykl konsultacji rodzicielskich składa się z 5 spotkań: pierwsze to wywiad o rozwoju dziecka i obserwowanych problemach, kolejne to najczęściej obserwacje diagnostyczne dziecka (dwa spotkania), kolejne dwa to omówienie konsultacji i przekazanie wskazówek, dotyczących dalszych działań rodziców i (jeśli jest taka potrzeba) możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy dla dziecka. Konsultacje prowadzone są przez wykwalifikowaną psychoterapeutkę dziecięcą, w okresie między wrześniem a grudniem 2014 roku.

Konsultacje rodzicielskie to ważna forma pomocy dla rodzin. Pomagają one zobaczyć potrzeby rozwojowe swojego dziecka, jego cechy temperamentu i dopasować oczekiwania i metody wychowawcze właśnie do nich. Takie indywidualne podejście do wątpliwości i trudności związanych z wychowywaniem konkretnego dziecka/dzieci stanowi duże wsparcie dla rodziców. Pomaga też współpracować rodzicom w zakresie dbania o dobro dziecka w sytuacji konfliktu małżeńskiego, pomaga chronić dzieci przed uwikłaniem w konflikt rodziców poprzez pomoc w rozróżnieniu roli partnera od roli rodzica.

Możliwe jest skorzystanie jednej pary rodziców z obu form terapeutycznych – terapii pary i konsultacji rodzicielskich.

3. Warsztaty dla rodziców zagrożonych wykluczeniem społecznym
Cykl ten – 10 dwugodzinnych warsztatów w siedzibie Stowarzyszenia SPOZA – przeznaczony jest dla osób z obszaru Pragi Północ. Warsztat prowadzony jest cyklicznie oraz dopasowany do aktualnych problemów uczestników, związanych z ich byciem rodzicem.
Warsztaty prowadzone są przez wykwalifikowanych psychologów dziecięcych.

4. Warsztaty dla rodziców spotykających się w Klubach dla Rodzin
Jest to 5 dwugodzinnych warsztatów dla rodziców i opiekunów, prowadzonych w Klubach dla Rodziców. Warsztat składa się z części informacyjnej oraz z rozmowy z uczestnikami, odpowiedzi na ich pytania i wątpliwości oraz poszukiwania rozumienia i rozwiązań dla różnych problemów. Każdy warsztat dopasowany jest do aktualnych problemów uczestników.
Warsztaty prowadzone są przez wykwalifikowanych psychoterapeutów.

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%