Rozstrzygnięcie zapytanie ofertowe nr 1/PFRON/PF/2016

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie SPOZA projektu „Poradnia”, realizowanego na terenie województwa mazowieckiego, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, Stowarzyszenie SPOZA informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Załącznik 1. Ocena i porównanie ofert

http://www.spoza.org.pl/files/Zapytania_ofertowe/rozstrzygniete/zalacznik1_ofertowego1PFRONPF16.pdf

 

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%