Dostępność

  • Deklaracja dostępności

    Stowarzyszenie SPOZA zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej spoza.org.pl

  • Dostępność architektoniczna

    Stowarzyszenie Spoza stara się zapewnić dostępność architektoniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

  • Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    Rozpatrywanie uwag i wniosków, prawa zgłaszających, skargi i odwołania...

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%