Rozstrzygnięte zapytanie POKL.07.04.00-14-007/12-00

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA projektu pt. „Niepełnosprawni – pełnosprawni na rynku pracy. Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie mazowieckim” (nr umowy UDA-POKL.07.04.00-14-007/12-00), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, Stowarzyszenie SPOZA informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

© 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%