PODSUMOWANIE PRACY ZESPOŁU PROJEKTU PRZYSTAŃ PRZYJAZNY MIKROŚWIAT, PRZYJAZNY ŚWIAT W OKRESIE OD

PODSUMOWANIE PRACY ZESPOŁU PROJEKTU „PRZYSTAŃ – PRZYJAZNY MIKROŚWIAT, PRZYJAZNY ŚWIAT” W OKRESIE OD 1.01.2012 DO 31.03.2013

W projekcie wzięło udział 71 dzieci w wieku 6-16 lat

 • 53 chłopców i 18 dziewczynek
 • Łącznie udzieliliśmy 4535 godzin wsparcia

   

  • 4 grupy integracyjne – 720 godzin
  • Terapia indywidualna z psychologiem – 720 godzin
  • Zajęcia z logopedą – 672 godziny
  • Zajęcia z pedagogiem specjalnym – 280 godzin
  • Zajęcia z reedukatorem – 448 godzin
  • Pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej – 1500 godzin
  • Pomoc wolontariusza – asystenta terapeuty – 130 godzin
  • Pomoc wolontariusza – doradcy zawodowego – 65 godzin

 

 • Rezultaty
  U naszych podopiecznych zaobserwowaliśmy:

  • poprawę w zakresie funkcjonowania psychospołecznego,
  • polepszenie jakości mowy czynnej i biernej dzieci mówiących oraz możliwości komunikacyjnych dzieci posługujących się alternatywnymi formami komunikacji,
  • wyrównanie deficytów rozwojowych,
  • poprawę odbioru przez otoczenie,
  • zwiększenie szans edukacyjnych
Galeria
 • 53 chłopców i 18 dziewczynek

  53 chłopców i 18 dziewczynek

 • Ilośc godzin udzielonego wsparcia

  Ilośc godzin udzielonego wsparcia

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%