Program EQUAL

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL "Niepełnosprawni - samodzielność, rodzina, rehabilitacja, EDUKACJA, PRACA - system zintegrowany"

Celem nadrzędnym programu było stworzenie wszechstronnego systemu ułatwiającego osobom niepełnosprawnym wchodzenie na otwarty rynek pracy. Do zadań Stowarzyszenia w ramach Partnerstwa należało m.in. prowadzenie grup wsparcia, konsultacji indywidualnych i terapii aktywizującej dla osób niepełnosprawnych żyjących w izolacji.

W ramach realizacji tego celu Stowarzyszenie prowadziło we współpracy z Partnerami rekrutację do projektu, grupę wsparcia, grupę rozwoju osobistego dla beneficjentów, warsztaty aktywizacji zawodowej, warsztaty komunikacji społecznej i trening zadaniowy. Prowadzone były też konsultacje indywidualne, mediacje rodzinne, spotkania z ekspertami. dla osób z niepełnosprawnością i członków ich rodzin. Zorganizowano konsultacje u lekarza-rehabilitanta i rehabilitację ruchową dla uczestników projektu.

Drugim celem, który stał przed Stowarzyszeniem było powołanie nowego zawodu „broker edukacyjny”. Działania podjęte w ramach realizacji tego celu zostały uwieńczone sukcesem - zawód brokera edukacyjnego został zarejestrowany w Klasyfikacji Zawodów MPIPS kodu zawodu nr 23591 (Dz.U. z 2007r. nr 106, poz. 728). Opracowane zostały przez zespól ekspertów: modelowy zakres pracy brokera edukacyjnego, kodeks etyczny, narzędzia pracy, poradnik dla brokerów edukacyjnych, ramowy program studiów podyplomowych. Nasze opracowania ustanawiają standardy pracy brokera i metodologię nowego zawodu. W ramach projektu pracowało trzech brokerów edukacyjnych, których konsultacje były nieodpłatnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

W 2008 roku trwały intensywne działania promujące nowy zawód:

 • Prezentacja zawodu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (11 lutego 2008)
 • udział w IX Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym PERSPEKTYWY (7-8 marca 2008),
 • Udział w konferencja prasowej projektu „Niepełnosprawni - samodzielność, rodzina, rehabilitacja, edukacja, praca - system zintegrowany” w Centrum Prasowym PAP - prezentacja zawodu broker edukacyjny (13 marca 2008)
 • Zorganizowanie Konferencji „BROKER EDUKACYJNY - ZAWÓD XXI WIEKU” w Pałacu Kultury i Nauki - przedstawienie wiedzy zdobytej w trakcie realizacji projektu oraz prezentacja zawodu broker edukacyjny (18 marca 2008)
 • Udział w konferencji podsumowującej Działanie 2 realizowane w ramach Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL „Niepełnosprawni - samodzielność, rodzina, rehabilitacja, EDUKACJA, PRACA - system zintegrowany” w Centrum Kongresowym w Jachrance k. Serocka - prezentacja zawodu broker edukacyjny ( 25-26 marca 2008)

 

Partnerzy SPOZA w realizacji programu EQUAL "Niepełnosprawni - samodzielność, rodzina, rehabilitacja, EDUKACJA, PRACA - system zintegrowany":

 • Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym
 • Fundacja Na Rzecz Transportowych Usług Specjalistycznych Dla Niepełnosprawnych
 • Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!"
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym "ECHO"
 • Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Niskiego Wzrostu

 

Strona domowa projektu: http://www.samiosobie.org.pl

© 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%