Patent na aktywność

Stowarzyszenie „SPOZA” od połowy lipca do końca października 2011roku realizuje projekt adresowany do dorosłych osób z niepełnosprawnością, mających trudną sytuację mieszkaniową, mieszkańców Warszawy i miejscowości podwarszawskich.

„Patent na aktywność”

Zapraszamy na konsultacje do specjalistów:

  • Doradca zawodowy
  • Broker edukacyjny
  • Psycholog
  • Prawnik
  • Doradca biznesowy
  • Pracownik socjalny

 

Zapraszamy na zajęcia grupowe:

  • Warsztaty aktywizacji zawodowej-„ Aktywni na rynku pracy”
  • Trening zadaniowy „Organizacja wolnego czasu”
  • Trening zadaniowy „Samodzielny w urzędzie”
  • Kurs podstaw obsługi komputera

 

Zapraszamy do udziału w praktykach zawodowych:

  • Staże wolontariackie- szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego

 

Informacje i zapisy:
Poradnia SPOZA - Stowarzyszenie SPOZA
ul. Targowa 66/30 (parter), 03-734 Warszawa,
tel. (22) 618 05 62 w godzinach 10-15;
e- mail: www.spoza.org.pl

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt „Patent na aktywność”” jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%