Zapytanie ofertowe nr 2 PFRON 2016

Stowarzyszenie SPOZA stosując zasadę uczciwej konkurencji zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy, który przeprowadzi usługi audytu zewnętrznego w ramach projektu „Przystań – przyjazny mikroświat, przyjazny świat”, realizowanego na terenie województwa mazowieckiego, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na podstawie Umowy nr ZZO/000389/07/D z dnia 29.12.2014 roku oraz Aneksu nr 1 z dnia 30.03.2015 roku.
zapytanie ofertowe

Czytaj całość

 

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%