ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/PFRON/PF/2015 - audyt zewnętrzny

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Stowarzyszenie SPOZA stosując zasadę uczciwej konkurencji zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy, który przeprowadzi usługi w ramach projektu „Poradnia”, realizowanego na terenie województwa mazowieckiego, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na podstawie Umowy nr ZZO/000289/07/D z dnia 12.11.2013 roku.
ZAKRES ZADAŃ: W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu „Poradnia” - II okres finansowania (01.04.2014-31.03.2015).

 

http://www.spoza.org.pl/files/Zapytania_ofertowe/zapytanie_1pfronpf2015.pdf

 

© 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%