Poradnia - aktywizacja społeczna

Poradnia – system instrumentów aktywizacji społecznej.

Celem nadrzędnym projektu jest aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: długotrwale bezrobotnych i biernych zawodowo, niepełnosprawnych (w szczególności do osób biologicznie niepełnosprawnych, nie posiadających orzeczeń) i osób z ich rodzin, ubogich.

Cele szczegółowe to przede wszystkim:

 • poszerzenie kompetencji społecznych beneficjentów,
 • zmiana postawy biernej na aktywną,
 • zwiększenie umiejętności podejmowania decyzji,
 • zrozumienie własnych obowiązków i uprawnień obywatelskich,
 • wypracowanie z pomocą zespołu specjalistów Indywidualnego Planu Działania (IPD) jako wstępu do budowy kariery całożyciowej.

 

Projekt realizowany jest od 15 czerwca do 31 stycznia 2011 roku:

 • od 15 czerwca do 15 listopada 2010 roku- etap I
 • od 15 listopada 2010 do 31 stycznia 2011 roku - etap II

Działania projektu i harmonogram:

 1. wywiady wstępne diagnozujące indywidualne potrzeby uczestników prowadzone przez psychologa, stworzenie Indywidualnych Planów Działania (IPD),
 2. trening zadaniowy „Samodzielny w urzędzie” 16 godzin,
  termin: 20 lipca do 31 lipca 2010 roku,
 3. trening zadaniowy „Organizacja czasu wolnego”- 16 godzin,
  termin: 23 października – 10 listopada 2010 roku,
 4. warsztaty „Aktywni na rynku pracy” - 16 godzin,
  termin: 2 sierpnia - 13 sierpnia 2010 roku,
 5. konsultacje indywidualne specjalistów – realizacja IPD:
 • doradcy zawodowego,
 • brokera edukacyjnego,
 • pośrednika pracy,
 • psychologa,
 • prawnika,
 • pracownika socjalnego,
 • doradcy biznesowego.

Projekt „Poradnia – system instrumentów aktywizacji społecznej” współfinansowany ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i Fundacji „ Wspólna Droga "

logo_mcps.gif wspolna_droga_logo.png

 

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%