Wsparcie asystenta dziecka z niepełnosprawnością

Asystent dziecka z niepełnosprawnością uczestniczy w niektórych zajęciach indywidualnych i grupowych z dziećmi szczególnie wymagającymi. Asystowanie podczas pracy ma zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa oraz wspomóc je w wykonywaniu poszczególnych zadań. Obecność asystenta dziecka z niepełnosprawnością podczas zajęć jest podyktowane potrzebą, zarówno ze strony dziecka jak i specjalisty prowadzącego zajęcia. To właśnie specjalista prowadzący zajęcia wskazuje, któremu dziecku potrzebne jest dodatkowe wsparcie.

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%