O nas

Stowarzyszenie SPOZA zostało założone w listopadzie 1998 r. z inicjatywy specjalistów - m.in. psychologów, pedagogów, terapeutów - oraz rodziców dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi. Co roku wspieramy ponad 300 osób dorosłych oraz dzieci i młodzież.

Dążymy do tego, aby dodać naszym podopiecznym siły i zapewnić im umiejętności do zwiększenia samodzielności w różnych obszarach życia. 

Od czerwca 2005 r. posiada status organizacji pożytku publicznego. W tym czasie – zabiegając o środki finansowe – staraliśmy się dowieść, że nasza działalność jest potrzebna społeczności dzielnicy i miasta. Dziś liczba oczekujących na miejsca w grupach terapeutycznych przekracza liczbę uczestników, a świadectwo tych, którym pomagamy, jest najlepszym dowodem naszej fachowości.

Od 2006 roku Stowarzyszenie prowadzi niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli – Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjny SPOZA. W ramach Placówki prowadzimy szkolenia i warsztaty podnoszące umiejętności pracy z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych (w tym z uczniami niepełnosprawnymi). Placówka znajduje się w rejestrze niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty pod numerem 120/NPDN/2005.

Od 2006 roku Stowarzyszenie jest zarejestrowane w rejestrze Wojewódzkiego Urzędu Pracy jako Instytucja Szkoleniowa. Numer ewidencyjny w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie: 2.14/00231/2006.

Od stycznia 2009 roku Stowarzyszenie prowadzi Agencję Zatrudnienia, której klientami są osoby z niepełnosprawnością.

Nasza organizacja posiada także certyfikat Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Agencja Zatrudnienia (nr wpisu 5444) w zakresie:

 • Pośrednictwa Pracy (nr wpisu 5444/1a),
 • Poradnictwa Zawodowego (nr wpisu 5444/4),
 • Doradztwa Personalnego (nr wpisu 5444/2).

Podejmujemy szereg działań, których zadaniem jest wzmocnienie organizacji i zespołu terapeutycznego. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w wielu szkoleniach (m.in. na temat pozyskiwania funduszy, pracy z wolontariuszami, szkolenia z zakresu wideotreningu komunikacji, treningu zastępowania agresji „ART”, praw autorskich w pracy organizacji pozarządowych, tworzenia własnego wizerunku), szkolimy także naszych wolontariuszy.

 • Komu pomagamy?

  Stowarzyszenie SPOZA wspiera:

  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • osoby po kryzysach psychicznych;
  • dzieci i młodzież z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami, a także ich rodziców;
  • osoby pozostające bez pracy, zagrożone wykluczeniem społecznym.
 • Jakie są najważniejsze cele działalności SPOZA?

  Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia SPOZA jest tworzenie przyjaznych warunków wzrostu, rozwoju i życia dzieciom, młodzieży i dorosłym z problemami emocjonalnymi oraz pomoc osobom niepełnosprawnym w pokonywaniu barier psychicznych i społecznych związanych z niepełnosprawnością.

  Aktywnie pomagamy osobom niepełnosprawnym w zdobyciu umiejętności, które pozwolą zwiększyć ich samodzielność w różnych obszarach życia. Oferujemy szerokie spektrum wsparcia (poradnictwo zawodowe, edukacyjne, psychologiczne, prawne i socjalne) oraz treningi umiejętności osobistych i społecznych.

 • Nasze zasady – jakimi założeniami kierujemy się na co dzień?

  • Dążymy do zapewnienia samodzielności i autonomii osobom, które wspieramy – to uczestnik projektów SPOZA dokonuje wyborów i podejmuje decyzje na każdym etapie swojego rozwoju.
  • Rodzaj oferowanego wsparcia dostosowujemy do indywidualnych potrzeb odbiorców.
  • Działamy w pełni profesjonalnie i zespołowo – nasi pracownicy współpracują ze sobą, aby oferować spójne i komplementarne wsparcie w myśl założenia „razem możemy więcej!”.
  • Nasza perspektywa postrzegania rzeczywistości jest holistyczna, czyli „szeroko patrzymy” na życie, osobowość i problemy danej osoby.
 • Jakie są największe sukcesy SPOZA?

  • Z pewnością ogromnym sukcesem Stowarzyszenia SPOZA jest jego stała, prowadzona od 18 lat działalność, którą nieustannie rozwijamy i doskonalimy. 

  • Na przestrzeni lat wypracowaliśmy własny, innowacyjny i  skuteczny model aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością. Efektem czego w 2013 r.  zostaliśmy wyróżnieni nagrodą SUPER LODOŁAMACZ na Mazowszu.
  • Wykorzystujemy wsparcie profesjonalnego trenera pracy dla osób z różnymi niepełnosprawnościami (nie tylko z niepełnosprawnością intelektualną).

  • Opracowanie i wdrożenie w Polsce nowego zawodu: brokera edukacyjnego.

  • Możemy się poszczycić wysokim odsetkiem osób z grup w trudnej sytuacji na rynku pracy, które podejmują zatrudnienie - wśród naszych klientów ponad 40% rozpoczyna i utrzymuje pracę!
 • Statut Stowarzyszenia SPOZA

  Jesteśmy organizacją pożytku publicznego i działamy w oparciu o statut, w którym znajdują się wszystkie informacje odnośnie funkcjonowania Stowarzyszenia SPOZA.

   

 • Media o nas

  Z wielką radością podchodzimy do kolejnych publikacji medialnych opisujących naszą codzienną działalność społeczną. W tej sekcji zgromadziliśmy listę artykułów, reportaży i doniesień prasowych dotyczących Stowarzyszenia SPOZA.

 • Władze Stowarzyszenia SPOZA

  W tej sekcji znajdują się informacje dotyczące aktualnych władz Stowarzyszenia SPOZA, wybranych na kadencję 2019-2023.

 • Publikacje Stowarzyszenia SPOZA

  W ramach działalności Stowarzyszenia SPOZA nasi specjaliści opracowują szereg raportów oraz innego rodzaju publikacji odnoszących się do bliskich nam zagadnień i problemów.

  Zachęcamy do zapoznania się z zebranymi w tej sekcji materiałami.

 • Sprawozdania merytoryczne z działalności statutowej

  Sprawozdania merytoryczne z działalności statutowej Stowarzyszenia SPOZA.

 • Certyfikaty i rekomendacje

  Pozytywne aspekty działalności naszego Stowarzyszenia zostały dostrzeżone i docenione przez wiele instytucji oraz organizacji. Dziś możemy się poszczycić cennymi dla nas certyfikatami i rekomendacjami, które zostały zebrane w tym dziale. Zachęcamy do przejścia dalej i zapoznania się z zawartością tej sekcji!

 • Od naszych Beneficjentów - Zainspiruj się!

  Nasi podopieczni to często osoby o wyjątkowej wrażliwości, inteligencji i umiejętnościach. To ludzie niezwykle kreatywni, pełni pasji, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i twórczościom. Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi przejawami twórczymi podopiecznych Stowarzyszenia SPOZA! 

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%