Włącz się

W ramach projektu "Włącz się" hiszpańskiej Fundacji la Caixa wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół INTEGRACJI oraz Fundacją Aktywizacja prowadzimy szkolenia o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością. Szkolenia adresowane są do grup pracodawców zainteresowanych dołączeniem do grona firm działających w obszarze CSR - pracowników działów personalnych, HR i odpowiedzialnych za rekrutację oraz do zespołów koordynatorów/kierowników oddziałów w przypadku wejścia do projektu większych firm. 9 maja odbyło się szkolenie dla firm skupionych w Konfederacji LEWIATAN.

 Program szkolenia:
ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ W MIEJSCU PRACY

Praktyczne aspekty oraz korzyści finansowe płynące z zatrudniania osób z niepełnosprawnością i osób z grup defaworyzowanych
Kiedy pojawia się hasło „zatrudnienie osoby niepełnosprawnej” najczęściej pierwszą reakcją jest lęk przed nieznanym. Wielu pracodawców obawia się, że potrzeby niepełnosprawnego pracownika mogą powodować zbyt duże wyzwania organizacyjne, trudności, którym nie będzie w stanie sprostać. Czy rzeczywiście niepełnosprawny pracownik to „ciężar” dla pracodawcy?
Biorąc udział w seminarium dowiedzą się Państwo:

    Jak przygotować się do zatrudniania osób z niepełnosprawnością w firmie,
    Jak zoptymalizować koszt zatrudnienia poprzez korzystanie z ustawowych przywilejów – dofinansowań do wynagrodzeń, szkoleń, utworzenia, przystosowania, i wyposażenia miejsc pracy,
    Jak wdrożyć nowoczesne modele zarządzania różnorodnością w miejscu pracy i współpracy z pozarządowymi instytucjami rynku pracy,
    Jak wykorzystać pozafinansowe korzyści płynące z zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

Szkolenie prowadzone jest przez trenerów z organizacji partnerskich Programu „Włącz się”. To innowacyjny program aktywizacji zawodowej osób wykluczonych, zapoczątkowany przez hiszpańską Fundację ‘la Caixa’ i realizowany w Polsce od 2012 roku. Beneficjentami Programu zostało już ponad 1000 osób z czego przeszło 35% uzyskało zatrudnienie.
Celem Programu jest stworzenie platformy współpracy organizacji pozarządowych zajmujących się aktywizacją zawodową osób wykluczonych z firmami, które mają aspiracje do bycia społecznie odpowiedzialnymi. Serdecznie zapraszamy!

 

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%