Rozstrzygnięcie zapytanie ofertowe nr 3/PFRON/PF/2015

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie SPOZA projektu „Poradnia”, realizowanego na terenie województwa mazowieckiego, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, Stowarzyszenie SPOZA informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

© 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%