Start projektu "Otwieracz - przełamujemy stereotypy i uprzedzenia"

Projekt „Otwieracz – przełamujemy stereotypy i uprzedzenia”

Stowarzyszenie SPOZA zaprasza szkoły podstawowe z terenu Warszawy do zgłaszania się do projektu „Otwieracz – przełamujemy stereotypy i uprzedzenia”.

Jest to program edukacyjno-wychowawczy dla młodzieży przełamujący stereotypy myślenia o osobach z niepełnosprawnością i kształtujący pozytywny wizerunek tych osób adresowany jest do młodzieży z terenu Warszawy w wieku szkolnym (4-6 klasa szkoły podstawowej).

W ramach projektu młodzież będzie mogła uczestniczyć w cyklu warsztatów:

  • Warsztaty antydyskryminacyjne (3 godz. lekcyjne),
  • Warsztaty budujące pozytywny wizerunek osoby z niepełnosprawnością (3 godz. lekcyjne).

Zajęcia prowadzone są siedzibie szkoły przez dwóch trenerów metodami aktywizującymi.

 

Warsztaty w ramach projektu są bezpłatne. Projekt jest współfinansowany ze środków Biura Edukacji M. St. Warszawy. Na zgłoszenia szkół czekamy pod numerem telefonu 504-62-33-74 lub e-mail poradnia@spoza.org.pl.

UWAGA: nie przyjmujemy zgłoszeń pojedynczych osób chcących uczestniczyć w warsztatach. Prosimy o zgłoszenia przedstawicieli szkół podstawowych (np. dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów szkolnych), którzy chcą zgłosić szkołę do udziału w projekcie.

Projekt współfinansuje:

szyld_herb_syr_pol[1].jpg

 

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%