Odkryj, rozwijaj, wykorzystaj!

Od sierpnia 2019 rozpoczęliśmy realizację autorskiego projektuOdkryj, rozwijaj, wykorzystaj 4!. Kolejny raz będziemy mieli przyjemność spotkać się z młodzieżą szkół ponadpodstawowych, aby pomóc im w wyborze odpowiednich ścieżek edukacyjnych i zawodowych, w oparciu o własne preferencje i mocne strony. Dobrą rekomendacją są wypowiedzi poprzednich uczestników: „Dowiedziałam się jak poznawać siebie, nakierowałam się na prawidłową "drogę", „.. warto wykorzystywać to, w czym jestem dobra”, „Ponieważ dla osób, które nie potrafią odnaleźć siebie te warsztaty mogą być pomocne”.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Projekt jest współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach realizacji zadania publicznego w Warszawie w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”.

Zastosujemy metody pracy teamcoachingowej w cyklu warsztatów, które zachęcą uczestników do odkrywania ich naturalnych wzorców myślenia, odczuwania, zachowania i wypracowania własnych dróg rozwoju. Nauczą się oryginalnego modelowego podejścia, które pozwoli im także
w przyszłości skorzystać z pozyskanej wiedzy na swój temat. Ideą cykliczności spotkań jest próba eksperymentowania z nowo pozyskaną wiedzą na swój temat w przerwie między kolejnymi zajęciami warsztatowymi. Projekt składa się z cyklu dwóch zintegrowanych warsztatów:

Krok 1. "Odkryj swoje silne strony" (2 godziny lekcyjne)
Krok 2. „Rozwijaj i wykorzystaj swoje silne strony" (2 godziny lekcyjne)
Krok 3. „Jakie korzyści widzisz ze świadomości swojego potencjału " (1 godzina lekcyjna)

 

Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy uzyskają narzędzia i wiedzę pozwalające bardziej świadomie kierować własnym życiem, ścieżką edukacyjną, a przez to odważniej i z większą chęcią będą w niej uczestniczyli. Cykliczności spotkań umożliwia próby eksperymentowania z nowo pozyskaną wiedzą na swój temat w przerwie między kolejnymi zajęciami warsztatowymi. Młodzież nauczy się jak pracować z otrzymanym materiałem na konkretnych sytuacjach ze swojego codziennego życia, aby identyfikować u siebie silne strony. Rozwinie też możliwości wykorzystania swoich nowo odkrytych zasobów w przyszłości, w tym do stawiania sobie celów, planowania działań i przyjęcia odpowiedzialności za własny rozwój.

Zapraszamy szkoły do uczestnictwa. Ilość grup ograniczona.

 

Szkoły zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt na adres: poradnia@spoza.org.pl

 lub telefonicznie 507 177 600 do 6.10.2019.

 

 

© 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%