Projekt "Laboratorium zatrudnienia"

Stowarzyszenie SPOZA zaprasza osoby z niepełnosprawnością do udziału w projekcie Laboratorium zatrudnienia.

Jeśli masz trudności ze znalezieniem pracy lub z jej utrzymaniem, zgłoś się.

 

Szukanie pracy jest naszą pasją!

 

Czekamy na osoby:

 • które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • które mają od 18 do 59 lat,
 • niepracujące,
 • mieszkające w Warszawie lub w pobliskich miejscowościach województwa mazowieckiego,
 • szczególnie zapraszamy osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, osoby po kryzysach psychicznych (ze schorzeniami psychicznymi), niesprawne intelektualnie, niedowidzące, z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm), z niepełnosprawnością sprzężoną.

 

Możliwości, jakie daje Laboratorium zatrudnienia:


Uzyskasz profesjonalne wsparcie dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz wreszcie wykorzystać swoją wiedzę, doświadczenie, umiejętności i zdolności, żeby znaleźć i utrzymać pracę. 

 

Laboratorium zatrudnienia zapewnia:

I. Pomoc ekspertów – mentorów:

 1. indywidualne wsparcie doradcy zawodowego,
 2. pomoc pośrednika pracy,
 3. indywidualne wsparcie trenera pracy przy szukaniu pracy i radzeniu sobie z utrzymaniem się na rynku pracy.

 

II. Udział w warsztatach przygotowujących do podjęcia pracy:

 1. poszukiwanie celu zawodowego,
 2. aktywne poszukiwania pracy,
 3. wiedza o prawach pracownika z niepełnosprawnością i pracodawcy osoby niepełno-sprawnej,
 4. kreowanie wizerunku pod kątem rynku pracy,
 5. skuteczna komunikacja międzyludzka,
 6. znajomość warszawskiego rynku pracy.

 

III. Udział w spotkaniach wspierających w czasie poszukiwania pracy i po jej podjęciu.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

telefoniczny pod nr: 508 967 137;  518 38 038;  22 254 61 92 

na adres e-mail: osrodki.wsparcia@spoza.org.pl 

 

lub osobisty w Poradni dla Osób z Niepełnosprawnościami Stowarzyszenia SPOZA ul. Sienna 63 lok. U1, 00-820 Warszawa. Biuro czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 10-16, w piątki w godz. 10-13.

 

Uczestnictwo w projekcie jest nieodpłatne!

 

___________________________________________________________________________

Projekt Laboratorium zatrudnienia jest współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%