Podziękowania .

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi „SPOZA” pragnie serdecznie podziękować Dyrekcji, Kadrze i Personelowi Placówek uczestniczących przy realizacji projektu poświęconego aktywizacji zawodowej młodzieży pt. „Wyjdź sukcesowi naprzeciw!”. Dziękujemy za owocną współpracę oraz życzliwą i otwartą postawę.

Dziękujemy MŁODZIEŻY za aktywny i twórczy udział w warsztatach oraz za zaangażowanie.
Wszystkim beneficjentom, którzy ukończyli projekt GRATULUJEMY!

Z wyrazami szacunku
Zarząd Stowarzyszenia SPOZA,
Koordynator projektu

Projekt "Wyjdź sukcesowi naprzeciw!" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 eu_efs[1].pngkl_nss[1].png

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%