Nowa edycja projektu "Przystań - przystań przyjazny mikroświat, przyjazny świat"

Trwa nabór do nowej edycji projektu „Przystań - przyjazny mikroświat, przyjazny świat”


Zapraszamy dzieci w wieku 7-18 lat posiadające orzeczenia o niepełnosprawności.

W ramach projektu oferujemy:

 • udział w treningach umiejętności społecznych – zajęcia stacjonarne
 • udział w treningach umiejętności społecznych – zajęcia terenowe
 • trening zastępowania agresji
 • indywidualną pomoc specjalistów:
 • psychologa;
 • logopedy;
 • pedagoga;
 • reedukatora;
 • dogoterapia
 • warsztaty psychoedukacyjne "Każdy z nas ma inaczej. O tolerancji względem niepełnosprawności."


dodatkowo:

 • cykl wstępnych konsultacji psychologicznych,
 • grupa wsparcia dla rodziców
 • podwieczorki dla dzieci

 

Wszystkie zajęcia są nieodpłatne!


Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, mailowo lub osobiście.

Stowarzyszenie SPOZA
ul Targowa 66 m. 23
(022) 618-34-06, 690-57-30-50

Przed konsultacją należy wypełnić wstępną ankietę i przesłać na adres biura biuro@spoza.org.pl lub wypełnić osobiście w siedzibie stowarzyszenia.

 

Projekt „Przystań - przyjazny mikroświat, przyjazny świat” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w ramach konkursu 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” 

  

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%