Podsumowanie projektu FALOCHRON II w 2011 roku

Podsumowanie Projektu „FALOCHRON II – solidarność społeczna – partnerstwo w działaniu”w 2011r.

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
Jan Paweł II

Celem przewodnim i głównym założeniem projektu było podjęcie działań z obszaru promocji zdrowia i polityki społecznej. Zadania zaplanowane w projekcie zostały ukierunkowane na budowanie sieci społecznego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Projekt zakładał szeroko pojętą informację i edukację na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz uruchomienie ponadlokalnego kapitału społecznej aktywności, wśród różnych grup społecznościowych i wiekowych mieszkańców.

W projekcie wzięli udział mieszkańcy Warszawy, miasta i gminy Gostynin oraz miasta i gminy Brańszczyk w województwie mazowieckim.

Gościliśmy w następujących placówkach:

 • Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku,
 • Zespole Szkół Specjalnych w Brańszczyku,
 • Domu Pomocy Społecznej w Gostyninie,
 • Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gostyninie,
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie,
 • Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gostyninie.

W siedzibie Stowarzyszenia odbyły się spotkania, prelekcje i konsultacje dla mieszkańców Warszawy i okolic.

 

W realizację projektu zaangażowani byli następujący specjaliści: prawnik, psychologowie, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy.

Działania zrealizowane w ramach projektu:

 • prelekcje w każdej placówce oraz w siedzibie Stowarzyszenia,
 • konsultacje indywidualne:
  • 13 godz. konsultacje prawne,
  • 75 godz. konsultacje psychologiczne,
  • 88 godz. konsultacje z zakresu przeciwdziałania przemocy.

Celem projektu była popularyzacji wiedzy o zjawisku przemocy i uregulowaniach prawnych dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zapewnienie osobom potrzebującym możliwości psychologicznego i doradczego wsparcia. I taki cel został osiągnięty. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem i życzliwym przyjęciem.

 

Dzięki życzliwości i wspaniałej postawie kierownictwa i pracowników placówek, w których realizowano projekt, nawiązano kontakty, które w przyszłości mogą zaowocować dalszą współpracą dla dobra podopiecznych.

Z niektórymi beneficjentami podtrzymujemy (w miarę możliwości) zawarte znajomości. Cieszą również ogromnie zaproszenia do ponownych odwiedzin.

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%