e - Poradnia

Cel to aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością przez działanie e - Poradni, w ramach której zespół wysoko kwalifikowanych specjalistów, pracując równolegle z beneficjentem, będzie wspomagał w podejmowaniu właściwych decyzji i działań osobistych, edukacyjnych i zawodowych.

e - Poradnia będzie działała wykorzystując internet jako narzędzie rehabilitacji zawodowej i społecznej, zapewniając osobom z niepełnosprawnością (również tym, którym stan zdrowia uniemożliwia opuszczanie domu) stały dostęp do specjalistycznej pomocy.

Działania e - Poradni skierowane są do mieszkańców województw:

    mazowieckiego,
    łódzkiego,
    małopolskiego,
    śląskiego,
    podlaskiego,
    kujawsko - pomorskiego.

e - Poradnia zapewnia udzielenie indywidualnie dobranego, specjalistycznego wsparcia:

    psychologa,
    doradcy zawodowego,
    brokera edukacyjnego,
    prawnika,
    wkrótce też pośrednika pracy

Działamy już od dziś.

Zgłoś się: poradnia@spoza.org.pl

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%