PORADNIA

PORADNIA

Projekt realizowany od 1 stycznia 2020 do 31 marca 2023.

Głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością przez wzrost kompetencji społecznych, czyli umiejętności i zachowań, które pomogą im lepiej się poczuć wśród innych ludzi.  

 

Projekt skierowany jest docelowo do 100 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym i max. 10% osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim. Uczestnikami mogą być mieszkańcy województwa mazowieckiego.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na spotkania informacyjno-rekrutacyjne, które odbywają się w poniedziałki o godz. 14:00 na ul. Siennej 66 lok. U1 (domofon 80). Spotkania prowadzone są przez specjalistów pracujących bezpośrednio z uczestnikami i koordynatora projektu.  

Podczas spotkań osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu mają możliwość uzyskania szczegółowych informacji o projekcie, zadania pytań, rozwiania wątpliwości i przede wszystkim - kontaktu „na żywo” z kadrą Stowarzyszenia, która będzie z nimi pracować.

Po podjęciu samodzielnej decyzji o udziale i zgłoszeniu akcesu do projektu, kandydat wypełnia ankiety zgłoszeniowe, oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych, inne dokumenty projektowe i przedstawia orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Do projektu mogą zostać przyjęte osoby spełniające poniższe warunki:

- zgłaszające chęć udziału w projekcie i korzystania z przewidzianego wsparcia,

- zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego,

- posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważny dokumentu,

- oświadczające na piśmie, iż nie uczestniczą w innych pokrywających się czasowo i tematycznie projektach finansowanych przez PFRON.

Ostatecznie o przyjęciu do projektu decydować będzie kwalifikacja psychologa-diagnosty.

 

W ramach projektu oferujemy dostęp do:

- indywidualnego wsparcia psychologicznego (psychoterapia)

- terapii logopedycznej

- grupy wsparcia

- terapii tańcem i ruchem

- „treningów ulicznych”

- lektoratu języka angielskiego

- warsztatów fotograficznych

- ergoterpii

- wsparcia Asystenta Osoby z Niepełnosprawnością

 

Poszczególne formy wsparcia są tak dobierane do każdego uczestnika, by uzyskał on jak najwyższy możliwy dla siebie poziom samodzielności. Wsparcie świadczone jest przez zespół wysoko kwalifikowanych specjalistów zarówno w swoich dziedzinach jak i w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, a projekt podlega zewnętrznemu audytowi, więc jakość jego realizacji jest stale monitorowana.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%