EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z DYSKRYMINACJĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Warto skorzystać !
29 MAJA 2013 roku w godzinach : 9.00-14.00

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i wszystkie Oddziały ZUS organizują dzień otwarty dla wszystkich zainteresowanych z okazji obchodów Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacja Osób Niepełnosprawnych.
EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z DYSKRYMINACJĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z DYSKRYMINACJĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

29 MAJA DZIEŃ OTWARTY W ZUS

w godzinach : 9.00-14.00

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Zakład Ubezpieczeń Społecznych i wszystkie Oddziały ZUS organizują tego dnia  dni otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Bezpłatnych porad udzielać będą specjaliści Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz innych organizacji pozarządowych realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych.
PRZYJDŹ!
 uzyskasz informacje  na temat:
•    świadczeń z ubezpieczeń społecznych
•    orzecznictwa lekarskiego
•    rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej
•    różnych form dofinansowania z PFRON
•    możliwości uczestnictwa w projektach PFRON
•    jak efektywnie szukać pracy
•    jak optymalnie przygotować się do procesu rekrutacji

Organizatorzy udostępnią również najnowsze wydanie "Informatora dla Osób Niepełnosprawnych".
Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie wiedzy o prawach osób niepełnosprawnych oraz udostępnienie zainteresowanym kompleksowej informacji w obszarze zagadnień związanych z ubezpieczeniami społecznymi oraz możliwościami aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 DYSKRYMINACJĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%