Unieważnienie ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/PFRON/PF/2015

Zgodnie z zapisem zawartym w zapytaniu ofertowym nr 2/PFRON/PF/2015 na przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego projektu „Przystań –przyjazny mikroświat, przyjazny świat” - III okres finansowania (01.04.2014–31.03.2015) realizowanego na terenie województwa mazowieckiego, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na podstawie Umowy nr ZZO/000207/07/D z dnia 14.05.2012roku., zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, Stowarzyszenie SPOZA unieważnia postępowanie mające na celu wybór najkorzystniejszej oferty .

© 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%