Zapytania ofertowe

 • 22.03.2017

  rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/pfron/pf/2017

  W związku z realizacją przez Stowarzyszenie SPOZA projektu

 • default

  Zapytanie ofertowe nr 1/pfron/pf/2017 - audyt zewnętrzny

  Stowarzyszenie SPOZA stosując zasadę uczciwej konkurencji zaprasza do złożenia

 • 17.10.2012

  Odwołanie zapytania ofertowego nr 4/POKL/OW/2012

  Odwołanie zapytania ofertowego nr

 • 01.03.2016
  default

  Rozstrzygnięcie I etapu oceny ofert- zapytanie ofertowe nr 1/PFRON/PF/2016

  W związku z realizacją przez Stowarzyszenie SPOZA na terenie województwa

 • 13.03.2016

  Rozstrzygnięcie zapytanie ofertowe nr 1/PFRON/PF/2016

  W związku z realizacją przez Stowarzyszenie SPOZA projektu „Poradnia”,

 • 27.03.2014
  default

  Rozstrzygnięcie zapytanie ofertowe nr 1/POKL/BE/2014

  W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi

 • 09.03.2016
  default

  Rozstrzygnięcie zapytanie ofertowe nr 2/PFRON/PF/2016

  W związku z realizacją przez Stowarzyszenie SPOZA projektu „Przystań - przyjazny

 • 30.03.2015

  Rozstrzygnięcie zapytanie ofertowe nr 3/PFRON/PF/2015

  W związku z realizacją przez Stowarzyszenie SPOZA projektu „Poradnia”,

 • 30.03.2015
  default

  Rozstrzygnięcie zapytanie ofertowe nr 4/PFRON/PF/2015

  W związku z realizacją przez Stowarzyszenie SPOZA projektu „Przystań- przyjazny

 • 07.06.2014
  default

  Rozstrzygnięcie zapytanie ofertowe nr/3/POKL/BE/2014

  W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi

 • 24.09.2013

  Rozstrzygnięte zapytanie 2-POKL-NP-2013

  Rozstrzygnięte zapytanie

 • 25.09.2013

  Rozstrzygnięte zapytanie 3-POKL-NP-2013

  Rozstrzygnięte zapytanie

 • 04.09.2012

  Rozstrzygnięte zapytanie 5-POKL-OW-2012

  Rozstrzygnięte zapytanie

 • 03.10.2014

  Rozstrzygnięte zapytanie 6-POKL-OW-2012

  Rozstrzygnięte zapytanie

 • 11.12.2012

  Rozstrzygnięte zapytanie 8-POKL-OW-2012

  Rozstrzygnięte zapytanie

 • 01.12.2013
  default

  Rozstrzygnięte zapytanie POKL.07.04.00-14-007/12-00

  W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi

 • 01.08.2012

  Rozstrzygnięte zapytanie nr 1/POKL/OW/2012

  Rozstrzygnięte zapytanie nr

 • 01.08.2012

  Rozstrzygnięte zapytanie nr 2/POKL/OW/2012

  Rozstrzygnięte zapytanie nr

 • 01.08.2012

  Rozstrzygnięte zapytanie nr 3/POKL/OW/2012

  Rozstrzygnięte zapytanie nr

 • 01.08.2012

  Rozstrzygnięte zapytanie nr 4/POKL/OW/2012

  Rozstrzygnięte zapytanie nr

 • 05.03.2015
  default

  Unieważnienie ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/PFRON/PF/2015 z dn. 25 lutego 2015 roku

  Zgodnie z zapisem zawartym w zapytaniu ofertowym nr 1/PFRON/PF/2015 na przeprowadzenie

 • 05.03.2015
  default

  Unieważnienie ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/PFRON/PF/2015

  Zgodnie z zapisem zawartym w zapytaniu ofertowym nr 2/PFRON/PF/2015 na przeprowadzenie

 • 30.03.2014
  default

  Unieważnienie zapytania ofertowego nr 2/POKL/BE/2014

  Zgodnie z zapisem zawartym w zapytaniu ofertowym nr 2/POKL/BE/2014 na świadczenie

 • 16.03.2014
  default

  ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/BE/2014 na usługi brokera edukacyjnego

  W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi

 • 09.03.2014
  default

  ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/BE/2014 na usługi metodologa

  W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi

 • default

  ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL/BE/2014 na usługi brokera edukacyjnego

  W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi

 • 06.08.2012
  default

  ZAPYTANIE OFERTOWE 5/POKL/OW/2012

  W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi

 • 29.04.2015
  default

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/PFRON/PF/2015 - audyt zewnętrzny

  Stowarzyszenie SPOZA stosując zasadę uczciwej konkurencji zaprasza do złożenia

 • 24.02.2015
  default

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/PFRON/PF/2015

  Stowarzyszenie SPOZA stosując zasadę uczciwej konkurencji zaprasza do złożenia

 • 05.03.2015
  default

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/PFRON/PF/2015

  Stowarzyszenie SPOZA stosując zasadę uczciwej konkurencji zaprasza do złożenia

 • 09.09.2013
  default

  Zapytanie 1-POKL-NP-2013

  W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi

 • 15.07.2012
  default

  Zapytanie 1-POKL-OW-2012

  Zapytanie

 • 09.09.2013
  default

  Zapytanie 2-POKL-NP-2013

  W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi

 • 15.07.2012
  default

  Zapytanie 2-POKL-OW-2012

  Zapytanie

 • 09.09.2013
  default

  Zapytanie 3-POKL-NP-2013

  W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi

 • 15.07.2012
  default

  Zapytanie 3-POKL-OW-2012

  Zapytanie

 • default

  Zapytanie 4-POKL-NP-2013

  W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi

 • 15.07.2012
  default

  Zapytanie 4-POKL-OW-2012

  Zapytanie

 • 09.09.2012

  Zapytanie 6-POKL-OW-2012

  W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi

 • 17.10.2012
  default

  Zapytanie 7-POKL-OW-2012

  Zapytanie

 • 22.11.2012
  default

  Zapytanie 8-POKL-OW-2012

  Zapytanie

 • 07.07.2013
  default

  Zapytanie 9-POKL-OW

  W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi

 • 06.09.2013
  default

  Zapytanie ofertowe 10/POKL/OW

  W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi

 • 09.10.2013
  default

  Zapytanie ofertowe 11/POKL/OW

  W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi

 • 04.02.2016
  default

  Zapytanie ofertowe nr 1 PFRON 2016

  Stowarzyszenie SPOZA stosując zasadę uczciwej konkurencji zaprasza do złożenia

 • 22.02.2016
  default

  Zapytanie ofertowe nr 2 PFRON 2016

  Stowarzyszenie SPOZA stosując zasadę uczciwej konkurencji zaprasza do złożenia

 • 05.03.2015
  default

  Zapytanie ofertowe nr 3/PFRON/PF/2015

  Stowarzyszenie SPOZA stosując zasadę uczciwej konkurencji zaprasza do złożenia

 • 15.03.2016

  Zawiadomienie o wyborze oferty 1/PFRON/ZC/2016

  Zawiadomienie o wyborze oferty

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%