Przystań - zaproszenie

Zapraszamy dzieci w wieku 6-16 lat posiadające orzeczenia o niepełnosprawności.

W ramach projektu oferujemy:

    - udział w grupach integracyjnych (do 10 osób);
    - indywidualną pomoc specjalistów:
    - psychologa;
    - logopedy;
    - pedagoga specjalnego;
    - reedukatora – pomoc w nauce;

dodatkowo:

    - cykl wstępnych konsultacji psychologicznych, logopedycznych i pedagogicznych;
    - konsultacje dla rodziców

Wszystkie zajęcia są nieodpłatne! Zapewniamy podwieczorki dla dzieci.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub osobiście.

Stowarzyszenie „SPOZA”
ul Targowa 66 m. 23
(022) 618-34-06

Przed konsultacją należy wypełnić wstępną ankietę i przesłać na adres biura biuro@spoza.org.pl lub wypełnić osobiście w siedzibie stowarzyszenia.


Zajęcia dotowane są przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

logo_pfron[3].png

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%