Poczuj, doświadcz, zrozum, zaakceptuj 2 - zakończenie projektu

W grudniu 2015 r. zakończyliśmy projekt „Poczuj, doświadcz – zrozum zaakceptuj 2”, w ramach którego uczniowie z dwóch szkół podstawowych mogli uczestniczyć w warsztatach „Jak to jest być osobą z niepełnosprawnością ruchową?” i „Jak to jest być osobą niewidomą lub niesłyszącą?” oraz spotkaniach z ciekawymi osobami z niepełnosprawnością. W zajęciach wzięło udział 101 dzieci.
Przeprowadzona ewaluacja projektu pokazuje, że dla 91% uczniów warsztaty były ciekawe.
Pełny raport z ewaluacji znajduje się tu: Raport z ewaluacji projektu „Poczuj, doświadcz – zrozum zaakceptuj 2”
Projekt jest współfinansowany ze środków Biura Edukacji M. St. Warszawy.

Galeria
  • Poczuj, doświadcz, zrozum, zaakceptuj 2

    Poczuj, doświadcz, zrozum, zaakceptuj 2

  • logo syrenki

    logo syrenki

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%