Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia SPOZA

Do wszystkich Członków Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi „SPOZA”

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w statucie naszego Stowarzyszenia zwołujemy Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie odbędzie się 25 czerwca 2014 r. (środa) w lokalu Projektów „Ośrodki Wsparcia” i „Pracownia” realizowanych przez Stowarzyszenie SPOZA ze środków Unii Europejskiej (ul. Wileńska 18 lok. U7 – parter, wejście od Al. Solidarności, przystanek autobusowy „Szwedzka”). Rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia o godz. 17.30 (I termin), 18.00 (II termin).

W programie m.in.

  • przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności w 2013 r.,
  • przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania OPP za 2013 r.,
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku wyników za 2013 r.,
  • przyjęcie programu działania na 2014 r.,
  • dyskusja nad kierunkami rozwoju Stowarzyszenia.

Takie doroczne spotkanie to jedna z niewielu okazji do spotkania się i porozmawiania dla wszystkich osób, którym idea SPOZA jest bliska.

Do zobaczenia

Zarząd Stowarzyszenia „SPOZA” 

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%