Indywidualne zajęcia reedukacyjne

Indywidualne zajęcia reedukacyjne będą miały na celu wyrównywanie szans edukacyjnych. Regularna praca specjalisty z dzieckiem, nad materiałem szkolnym pozwoli zmniejszyć zaległości powstałe wskutek gorszego funkcjonowania na tle klasy oraz umożliwi pokonywanie problemów z nauką.

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%