Nowa edycja projektu "Przystań - przystań przyjazny mikroświat, przyjazny świat"

Trwa nabór do nowej edycji projektu „Przystań - przyjazny mikroświat, przyjazny świat”


Zapraszamy dzieci w wieku 7-18 lat posiadające orzeczenia o niepełnosprawności.

W ramach projektu oferujemy:

  • udział w treningach umiejętności społecznych – zajęcia stacjonarne
  • udział w treningach umiejętności społecznych – zajęcia terenowe
  • indywidualną pomoc specjalistów:
  • psychologa;
  • logopedy;
  • pedagoga;
  • reedukatora;


dodatkowo:

  • cykl wstępnych konsultacji psychologicznych,
  • grupa wsparcia dla rodziców
  • podwieczorki dla dzieci

 

Wszystkie zajęcia są nieodpłatne!


Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, mailowo lub osobiście.

Stowarzyszenie SPOZA
ul Targowa 66 m. 23
(022) 618-34-06, 690-57-30-50

Przed konsultacją należy wypełnić wstępną ankietę i przesłać na adres biura biuro@spoza.org.pl lub wypełnić osobiście w siedzibie stowarzyszenia.

Projekt „Przystań - przyjazny mikroświat, przyjazny świat” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%