Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy (PIRP)

logo_pirp_72dpi.jpg  W tym roku Stowarzyszenie SPOZA brało udział w spotkaniach roboczych przy współtworzeniu sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy (PIRP), która powstała jako efekt współpracy Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacji Aktywizacja oraz Fundacji Imago.
Sieć ma na celu integrację i wzmocnienie roli środowiska pozarządowych instytucji rynku pracy. Obecnie liczy ponad 60 członków. Liczba podmiotów w Polsce związanych z obszarem aktywizacji zawodowej jest znacząca, co oznacza, że wspólnie możemy być ważnym głosem w zakresie polityki rynku pracy.
Troszkę statystyk o NGO, które są związane z tym tematem w podziale na województwa można znaleźć tu:
http://civicpedia.ngo.pl/wiadomosc/1026051.html

Czym będzie się zajmowała Sieć PIRP?

    reprezentowanie środowiska Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy i udział w dialogu z interesariuszami,
    edukacja wewnętrzna i zewnętrzna,
    integracja środowiska PIRP,
    standaryzacja usług i działania PIRP,
    podejmowanie działań na rzecz tworzenia porządku prawnego i społecznego,
    podejmowanie inicjatyw o charakterze badawczym, a także monitorującym w obszarze tworzenia i wdrażania prawa oraz realizacji działań aktywizacyjnych,
    promocja Sieci oraz udziału trzeciego sektora w szeroko pojętych usługach rynku pracy.


Więcej informacji o Sieci, jej członkach oraz bieżących działaniach na stronie:
http://siecpirp.rynekpracy.org

unnamed.jpg

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%