Indywidualna terapia psychologiczna dla dzieci

Dzieci, u których stwierdzi się taką potrzebę, mogą korzystać z indywidualnej terapii psychologicznej. Terapia indywidualna polega na nawiązaniu relacji między terapeutą a dzieckiem oraz pracy nad problemami, które dziecko wnosi, a przy których jest bardziej wskazana taka forma pomocy niż terapia grupowa.

Będą to zajęcia, w trakcie których terapeuta indywidualnie dla każdego uczestnika ustali cele zajęć w oparciu o IPD. W pracy z beneficjentami wykorzystywane będzie również podejście poznawczo-behawioralne, o udowodnionej skuteczności w grupie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W trakcie zajęć szczególny nacisk położy się na naukę rozpoznawania i adekwatnego wyrażania emocji. Wspólnie z uczestnikiem stworzy się i wyćwiczy skrypty sytuacji społecznych. W przypadku występowania zachowań trudnych wdroży się program zastępowania autoagresji lub agresji innymi akceptowalnymi zachowaniami. Będzie pracowało się również nad zmniejszeniem lęku/napięcia w różnych sytuacjach. W trakcie zajęć poruszy się także kwestie związane z akceptacją samego siebie, umiejętności rozpoznawania własnych słabszych i mocnych stron oraz nauczy się budowania poczucia własnej wartości.

© 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%