Dostępność architektoniczna

Stowarzyszenie Spoza stara się zapewnić dostępność architektoniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Lokal Stowarzyszenia w budynku przy ulicy Siennej 63, w Warszawie

 

Wejście do Stowarzyszenia SPOZA znajduje się z boku budynku przy ulicy Siennej 63. Jest ono dwuetapowe: brama z domofonem na poziomie chodnika, a następnie drzwi do klatki. W obu przypadkach należy użyć domofonu znajdującego się po lewej stronie i wybrać numer 80. 

 • Przed drzwiami do klatki znajduje się stopień. 
 • Niektóre osoby mogą potrzebować pomocy asystenta. 
 • W budynku korytarz jest szeroki.
 • Na lewo znajduje się pięć schodów z podjazdem dla wózków.
 • Komunikację pomiędzy półpiętrem a piętrem zapewnia winda. 
 • Winda posiada wypukłe cyfry.
 • W siedzibie Stowarzyszenia znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz pokój wyciszenia. 
 • Do wszystkich pomieszczeń w Stowarzyszeniu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Nie zapewniamy usługi wideo tłumaczenia na język migowy. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
 • Zapewniamy usługę tłumacza polskiego języka migowego, po zawiadomieniu Stowarzyszenia, min.  3 dni przed planowanym terminem spotkania.

 

 Zawiadomienie powinno zawierać:

 •  imię i nazwisko osoby zgłaszającej
 •  propozycję terminu,
 •  wskazanie metody komunikowania się,
 •  adres kontaktu zwrotnego, na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania. Zgłoszenia można składać:
  • osobiście Stowarzyszenie SPOZA, ul Targowa 66/23, Warszawa lub ul Sienna 63/80, Warszawa
  • przy pomocy osoby trzeciej, ze wskazaniem metody komunikowania się.
  • drogą pocztową na adres: Stowarzyszenie SPOZA, ul Targowa 66/23, 03-729 Warszawa
  • wysyłając informację e-mail na adres: pracownia@spoza.org.pl

 

Po otrzymaniu zgłoszenia, uzgodniony zostanie ze zgłaszającym, dogodny termin spotkania. 

 

 

 

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%