Rozstrzygnięcie I etapu oceny ofert- zapytanie ofertowe nr 1/PFRON/PF/2016

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie SPOZA na terenie województwa mazowieckiego projektu „Poradnia”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, Stowarzyszenie SPOZA informuje, iż dokonano oceny- I etap złożonych ofert.

rozstrzygnięcie I etapu

rozstrzygniecie_pfron_pf_2016.pdf
załącznik 1 - ocena

http://www.spoza.org.pl/files/Zapytania_ofertowe/rozstrzygniete/zalacznik_1_1PFRONPF2016.pdf

© 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%