Walne Zgromadzenie 2009

Do wszystkich Członków
Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi „SPOZA”

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w statucie naszego Stowarzyszenia zwołujemy Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie odbędzie się 29 czerwca 2009 r. (poniedziałek) w lokalu PORADNI SPOZA (ul. Targowa 66 lok. 30 – parter, wejście bezpośrednio z podwórza). Rozpoczęcie Walnego

Zgromadzenia o godz. 17.30 (I termin) i 18.00 (II termin).

W programie m.in.

   - zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za 2008 r.,
   - zatwierdzenie bilansu za 2008 r.,
   - zmiany w statucie Stowarzyszenia,
   - wybory do Zarządu Stowarzyszenia,
   - przyjęcie programu działania na 2009 r.,
   - dyskusja nad kierunkami rozwoju Stowarzyszenia.

Prosimy o przybycie wszystkich członków ze względu na wagę poruszanych spraw (zmiany w statucie).

Takie doroczne spotkanie to jedna z niewielu okazji do spotkania się wszystkich osób, którym idea SPOZA jest bliska. Podczas przerwy w obradach będzie możliwość porozmawiania, obejrzenia naszej PORADNI na parterze i siedziby SPOZA na II piętrze.


Zarząd Stowarzyszenia „SPOZA”

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%