Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Do wszystkich Członków
Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi „SPOZA”

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w statucie naszego Stowarzyszenia zwołujemy Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie odbędzie się 27 czerwca 2011 r. (poniedziałek) w lokalu PORADNI SPOZA (ul. Targowa 66 lok. 30 – parter, wejście bezpośrednio z podwórza). Rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia o godz. 18.00 (I termin) i 18.10 (II termin).

W programie m.in.

    przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za 2010 r.,
    zatwierdzenie bilansu za 2010 r.,
    przyjęcie programu działania na 2011 r.,
    dyskusja nad kierunkami rozwoju Stowarzyszenia.

Takie doroczne spotkanie to jedna z niewielu okazji do spotkania się wszystkich osób, którym idea SPOZA jest bliska. Podczas przerwy w obradach będzie możliwość porozmawiania, obejrzenia naszej PORADNI na parterze i siedziby SPOZA na II piętrze.

Zarząd Stowarzyszenia „SPOZA”

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%