Poradnia

PORADNIA

Projekt realizowany od 1 kwietnia 2023 do 31 marca 2026 roku.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnościami - jego Uczestników i Uczestniczek. Rozwijać będą kompetencje społeczne, czyli umiejętności i zachowania, które pomogą im lepiej się poczuć wśród innych ludzi. 

 

Do Poradni zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami, mieszkające na Mazowszu.

 

Czeka, aż 100 miejsc. Szczególnie chcielibyśmy wesprzeć osoby, którym jest trudniej, czyli niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym.

Udział w projekcie jest nieodpłatny.

 

Projekt jest wspófinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z zaleceniami można uczestniczyć tylko w jednym projekcie finansowanym przez PFRON, którego celem jest usamodzielnienie się Uczestniczek i Uczestników.

 

Zaplanowaliśmy szeroki wachlarz form wsparcia zarówno indywidualnego jak i grupowego.

W wyborze najlepiej dopasowanych do każdego, zwiększających szanse na osiągnięcie jak najwyższego poziomu samodzielności wspierać będzie Uczestniczki I Uczestników psycholog. Efektem ich wspólnej pracy będzie Indywidualny Plan Działania (IPD), czyli plan aktywności każdej osoby uczestniczącej w projekcie.

 

Oferujemy w PORADNI:

  • wsparcie psychologa, psychoterapię, terapię logopedyczna i wsparcie Asystenta Osoby z Niepełnosprawnościami,
  • od kwietnia 2024 r będzie można też korzystać ze wsparcia psychoneurologa,
  • udział w: grupie wsparcia, ergoterapii (terapii przez działanie), terapii tańcem i ruchem i „treningach ulicznych” - praktycznych zajęciach terenowych-,
  • udział w zajęciach rozwijających zainteresowania, czyli w warsztatach literackich, warsztatach fotograficznych, lektoracie języka angielskiego na poziomie podstawowym i zaawansowanym,
  • udział w zajęciach rozwijających praktyczne umiejętności: w warsztatach komputerowych - "Z komputerem pod ręką”, warsztatach gospodarowania pieniędzmi "Jak gospodarować, by się nie rozchorować?” i w „treningach ulicznych” - praktycznych zajęciach terenowych.

 

Uczestniczki i Uczestników projektu wspierać będą wysokiej klasy specjaliści i specjalistki.

Są to profesjonaliści/profesjonalistki w swoich dziedzinach, mający/ce równocześnie doświadczenie i umiejętności w zakresie wsparcia i rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami.

 

W PORADNI zapewniamy atmosferę szacunku, tolerancji i kultury

Działania projektu są na bieżąco monitorowane, każdy rok pracy podlega zewnętrznemu audytowi, gwarantuje to wysoką jakość odziaływań.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłosić się: telefonicznie – tel. 508 967 137 lub 511 984 794; przez e-mail: ośrodki.wsparcia@spoza.org.pl, osobiście Poradnia dla Osób z Niepełnosprawnościami, ul Sienna 63/80, 00-820 Warszawa lub listownie.

 

Następnie będą umawiane na spotkanie informacyjne, po sprawdzeniu czy potrzebują wsparcia w zakresie dostępności np. w dotarciu na spotkanie (Asystent Osoby z Niepełnosprawnościami), udogodnień przy organizacji spotkania (tłumacz jęz. migowego; indywidualne spotkanie itp.).

Spotkania informacyjne, w czasie których szczegółowo prezentowane są działania projektu i jego możliwości, to ukoronowanie procesu rekrutacji i zarazem rozpoczęcie uczestnictwa w projekcie. Zależy nam by decyzja o uczestnictwie była świadomą decyzją. Ma bowiem to duży wpływ na motywację do zmian u Uczestników i Uczestniczek projektu i docelowo na jego efekty.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

 

Galeria
© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%