Zapytanie 1-POKL-NP-2013

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA projektu „Niepełnosprawni - pełnosprawni na rynku pracy. Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie mazowieckim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja Integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy, Stowarzyszenie SPOZA ogłasza zapytania ofertowe o przedstawienie ofert cenowych dotyczących wykonania zamówień zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Oferty należy składać w terminie do dnia 24 września 2013 roku do godziny 15:00.

Treść zapytania

 

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%