Grupa wsparcia dla rodziców

Rodzice dzieci uczestniczących w projekcie mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach grup wsparcia. Podczas cyklicznych spotkań z psychoterapeutami rodzice mogą przepracować trudne emocje, zrozumieć siebie, otrzymać i dawać wsparcia osobom w podobnej sytuacji życiowej, a także zdobywać wiedzę o zaburzeniach rozwojowych, na które cierpią ich dzieci. 

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%