Informator dla Osób Niepełnosprawnych

Drodzy Rodzice,

zachęcamy do zapoznania się z „INFORMATOREM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 2013”.

W formie bezpłatnej broszury, jest on dostępny w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Natomiast w wersji elektronicznej można go znaleźć pod poniższym adresem:

http://www.zus.pl/files/Informator_dla_osob_niepelnosprawnych_2013.pdf

„Informator” powstał z inicjatywy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy współudziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Znajdą w nim Państwo najważniejsze informacje przydatne osobom niepełnosprawnym, dotyczące m.in. zasad przyznawania rent, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, uprawnień pracowniczych, zasad dofinansowania pracodawców z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz instytucjonalnego wsparcia takich osób.

W „Informatorze” mówi się także o zadaniach dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, oraz procedurach ich realizacji przez różne podmioty.

 

Galeria
© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%