Bezpłatne szkolenie dla firm

W dniu 27 czerwca mieliśmy przyjemność być gośćmi na śniadaniu organizowanym przez jedną z warszawskich grup Towarzystwa Biznesowego. Razem z Pauliną Gołgowską - koordynatorem ds.aktywizacji zawodowej oraz Dariuszem Gosk z Fundacji Aktywizacja zaprezentowaliśmy obecnym przedsiębiorcom projekt "Włącz się".

W ramach projektu dla zainteresowanych przedsiębiorców (po uzbieraniu grupy min.10 firm) oferujemy bezpłatne szkolenie o zatrudnianiu osób z grup defaworyzowanych.

Zarys programu (możliwe modyfikacje w zależności od potrzeb - czasowych i zakresu):

Osoba niepełnosprawna czyli kto?

    Definicje i rozumienie niepełnoprawności, rodzaje, symbole, orzecznictwo,
    Mity i stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnością,
    Zasady komunikacji,
    Osoba z niepełnosprawnością w polskim systemie wsparcia,
    Bariery w podejmowaniu aktywności zawodowej (fizyczne, prawne, psychologiczne, społeczne),
    Osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy – niewykorzystana szansa, przykłady, dobre praktyki, sytuacja w krajach UE.

Warsztat z wykorzystaniem metod coachingowych

    case study - self experience

Optymalizacja kosztów w firmie - korzyści finansowe płynące z zatrudniania osób z niepełnosprawnością

    Różnice między chronionym a otwartym rynkiem pracy,
    Prawne aspekty zatrudniania osób z niepełnosprawnościami,
    Obowiązkowe wpłaty na PFRON z tytułu niezatrudniania niepełnosprawnych - obliczanie wysokości wpłaty, obniżanie wysokości wpłaty,
    Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - obliczanie wskaźnika zatrudnienia i kwoty dofinansowania, warunki uzyskania dofinansowania, wysokość dofinansowań, rejestracja w systemie SODiR, efekt zachęty,
    Dofinansowania do szkoleń oraz przystosowania i wyposażenia miejsca pracy,
    Rodzaje umów, badania lekarskie, regulaminy pracy, przepisy bhp, czas pracy,
    Przewidywane zmiany w regulacjach prawnych związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych,
    Pracownik niepełnosprawny w miejscu pracy – wsparcie osób w procesie adaptacji, przygotowanie zespołu pracowniczego, dywersyfikacja polityki personalnej, przygotowanie do rekrutacji.

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%