PROTOKÓŁ ZBIÓRKI PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONEJ W DNIACH 3-5 GRUDNIA 2010 W MUZEUM KOLEJNICTWA W WARSZAWIE

PROTOKÓŁ ZBIÓRKI PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONEJ W DNIACH 3-5 GRUDNIA 2010 W MUZEUM KOLEJNICTWA W WARSZAWIE

przeprowadzona za zgodą Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, decyzja AO/345/2010 z dnia 26 listopada 2010

W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej zebrano środki pieniężne w kwocie 201,22 zł (słownie: dwieście jeden zł dwadzieścia dwa gr).

Kwesta była przeprowadzana wyłącznie w postaci dobrowolnych datków do puszek kwestarskich. Stowarzyszenie nie poniosło kosztów zorganizowania akcji.

Przychód ze zbiórki został przekazany na realizację celu: remont lokalu Poradni Stowarzyszenia.

Do dnia 30 grudnia 2010 roku zebrane środki nie zostały wydatkowane z powodu złych warunków pogodowych – zimno i wilgoć uniemożliwiają schnięcie ścian, więc przeprowadzenie remontu zostało przełożone na bardziej sprzyjające warunki.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2010

© 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%