Walne Zgromadzenie 2008

Do wszystkich Członków Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w statucie naszego Stowarzyszenia zwołujemy Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie odbędzie się 17 czerwca 2008 r. (wtorek) w Pałacu Kultury i Nauki, w sali nr 923 (IX p., wjazd srebrnymi windami). Rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia o godz. 17.00 (I termin) i 17.15 (II termin).

W programie m.in.

    - zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego rocznego
    - zatwierdzenie bilansu za 2007 r.,
    - wybory uzupełniające do Zarządu,
    - przyjęcie programu działania na 2008 r.,
    - dyskusja nad kierunkami rozwoju Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia SPOZA

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%