Unieważnienie ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/PFRON/PF/2015 z dn. 25 lutego 2015 roku

Zgodnie z zapisem zawartym w zapytaniu ofertowym nr 1/PFRON/PF/2015 na przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego projektu „Poradnia” - II okres finansowania (01.04.2014-31.03.2015) realizowanego na terenie województwa mazowieckiego, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na podstawie Umowy nr ZZO/000289/07/D z dnia 12.11.2013 roku., zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, Stowarzyszenie SPOZA unieważnia postępowanie mające na celu wybór najkorzystniejszej oferty .

 

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%