O Poradni

W ramach projektu prowadzone jest doradztwo realizowane indywidualnie i grupowo na podstawie założeń Indywidualnego Planu Działania (IPD).
Daje to szansę dopasowania programu do każdego uczestnika, w sposób zgodny ze standardami Poradni i standardami zawodu każdego ze specjalistów biorących udział w projekcie.

Poszukujemy godności uczestników programu.
Każdy uczestnik bierze czynnym udział w programie i ma wpływ na jego przebieg.

Ideą Poradni jest walka z biernością, niemożnością, beznadzieją, brakiem samodzielności.
Dążymy do aktywizacji społecznej i zawodowej,
nauki samodzielności przez wykrycie i uaktywnienie mocnych stron każdego uczestnika.

„PORADNIA” jest współfinansowana przez Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Samorząd Województwa Mazowieckiego i Fundację „Wspólna droga”

 

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%