Wyjdź sukcesowi naprzeciw!

Głównym celem działań w ramach realizacji projektu „Wyjdź sukcesowi naprzeciw!” jest wyposażenie młodzieży w wieku 15-25 lat, z placówek opiekuńczo-wychowawczych w niezbędną wiedzę na temat rynku pracy i wzmocnienie jej umiejętności społecznych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń. W ramach projektu prowadzone będą następujące bloki szkoleniowe:

  • Warsztat z zakresu doskonalenia umiejętności społecznych
    - tematami przewodnimi warsztatu będą asertywność i komunikacja interpersonalna. Warsztat będzie obejmował interakcyjne zajęcia nakierowane na rozwinięcie u młodzieży umiejętności efektywnego komunikowania się i prezentowania się przed potencjalnym pracodawcą.
  • Warsztat doradztwa zawodowego
    - warsztat podzielony będzie na dwie części. Jedna część będzie dotyczyła zajęć z zakresu doradztwa zawodowego i rozpoznania predyspozycji zawodowych uczestnika, druga nastawiona będzie na praktyczne zajęcia z umiejętności przygotowania CV i listu motywacyjnego, a także autoprezentacji podczas rozmowy o pracę.
  • Szkolenie z wykorzystania Internetu w poszukiwaniu pracy
    - szkolenie będzie wnosiło praktyczną wiedzę dot. korzystania z komputera w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego. Uczestnicy również nauczą się wyszukiwania w Internecie odpowiednich dla siebie ofert pracy oraz informacji o potencjalnych pracodawcach.

 

Dodatkowo w trakcie trwania projektu realizowane będą wspierające działania dla młodzieży w postaci indywidualnych konsultacji psychologicznych i indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego. Doświadczony psycholog będzie pracował z młodzieżą nad rozwojem osobowościowym i poznawczym, zaś z wykwalifikowanym doradcą zawodowym uczestnik będzie miał możliwość zaplanowania spójnej ścieżki edukacji i późniejszej kariery zgodnie z posiadanymi uzdolnieniami i predyspozycjami.

 


Projekt "Wyjdź sukcesowi naprzeciw!" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%